Vi har gjort vårt ytterste ved utformingen av denne nettsiden, ved produksjon av tekstlig og visuelt innhold, og kan ikke pålegges ansvar for handlinger som har ført – direkte eller indirekte – til skader eller tap som følge av bruk av denne nettsiden. Vi kan heller ikke pålegges ansvar for innholdet på de ulike nettsidene vi linker til.

Til tross for at vi gjør vårt ytterste for å sikre at alle opplysninger på denne hjemmesiden er korrekte og oppdaterte, er helseforskning under kontinuerlig utvikling, og vi kan dermed ikke garantere at informasjonen som finnes på denne nettsiden til enhver tid er korrekt.

Informasjon på denne nettsiden er ikke ment å erstatte råd eller opplysninger fra leger, spesialister eller andre helsefaglige profesjonelle. Før du foretar deg noe angående en plage, sykdom eller et helsemessig problem som omtales på denne nettsiden, må du rådføre deg med lege eller en annen kvalifisert helsearbeider.

Dette nettstedet gir ingen medisinske råd.

Informasjon på dette nettstedet er gitt kun til informasjonsformål og er ikke ment som en erstatning for råd gitt av din lege eller annet helsepersonell eller informasjon som finnes på eller i noe produkt etikett eller emballasje. Du bør ikke bruke informasjonen på dette nettstedet for å diagnostisere eller behandle et helseproblem eller sykdom, eller foreskrive annen behandling. Du bør alltid snakke med din lege eller annet helsepersonell før du tar noen medisiner eller nærings-/ urte-, eller annet tilskudd, eller vedta noen behandling for et helseproblem. Hvis du har, eller har mistanke om at du har et medisinsk problem, må du snarest ta kontakt med helsepersonell. Aldri se bort fra profesjonelle medisinske råd eller vent med å søke profesjonell hjelp på grunn av noe du har lest på denne nettsiden.

Informasjon og uttalelser om kosttilskudd har ikke blitt evaluert av Statens Legemiddelverk og er ikke ment for å diagnostisere, behandle, helbrede eller forhindre sykdom